Úvod  •  Nové moto/atv  •  Bazar moto/atv  •  E-shop  •  Prodej na splátky  •  Inzerce  •  Články  •  Kontakt
Články


Nový motocykl, čtyřkolka nebo skútr od EuroCycles, na splátky Essox s bonusem
13.09.2017 13:37
Nový motocykl, čtyřkolka nebo skútr od EuroCycles, na splátky Essox s bonusem
EuroCycles spol. s r.o., www.eurocycles.cz, +420777918666
 
Nový motocykl, čtyřkolka nebo skútr od EuroCycles, na splátky Essox s bonusem.
 
Velká podzimní soutěž o ceny.
Společnost EuroCycles spol. s r.o., za podpory splátkové společnosti Essox, vyhlašuje ve dnech 14.9.2017 až 30.11.2017, velkou podzimní soutěž o hodnotné ceny při nákupu nových skútrů, motocyklů a čtyřkolek.
V rámci soutěže „Nový motocykl, čtyřkolka nebo skútr od EuroCycles, na splátky Essox s bonusem“, jsou pro 5 výherců připraveny následující ceny:
1. místo: 1x Elektrická koloběžka Inmotion v hodnotě 17990,- Kč.
2. místo: 1x Hodinky Alpinestars v hodnotě 5190,- Kč.
3.-5. místo: poukázka na benzín v hodnotě 500,- Kč.
  
Účastníkem soutěže se může stát každý zákazník, fyzická osoba, starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR, podnikatel- fyzická, nebo právnická osoba, která v době konání soutěže zakoupí v provozovně EuroCycles spol. s r.o., na adrese Vítězov 91, 28002, nový skútr značek Vespa, Piaggio, nebo Rieju, anebo nový motocykl značek Zero a Rieju v minimální hodnotě 69990,-Kč, anebo novou čtyřkolku Journeyman Gladiator, TGB, Linhai, SMC, Arctic Cat a Access, v minimální hodnotě 109990,-Kč. Nákup musí proběhnout na splátky Essox s akontací nejvýše 10%.
Podmínkou je udělení "To se mi líbí" facebookové stránce EuroCycles a příspěvku, kterým se soutěž vyhlašuje.
 
 
 
                                                              
 
PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže společnosti  EuroCycles spol. s r.o., s názvem "Nový motocykl, čtyřkolka nebo skútr na splátky Essox s bonusem", na území České republiky.
1. Provozovatelem soutěže je:
EuroCycles spol. s r.o., 25124358, U družstva Práce 34, Praha 4, 14000, s místem podnikání Vítězov 91, 28002.
 
2. Organizátorem soutěže je provozovatel.
 
3. Spotřebitelská soutěž "Nový motocykl, čtyřkolka nebo skútr od EuroCycles, na splátky Essox s bonusem", (dále jen "soutěž") je spotřebitelská soutěž, kterou provozovatel připravil jako benefit pro své zákazníky a příznivce. Soutěž bude probíhat v termínu od 14. 9. 2017, 9.00 hodin do 30. 11. 2017, 15.00 hodin.
 
4. Podmínky a pravidla účasti v soutěži:
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR, podnikatel- fyzická, nebo právnická osoba, která v době konání soutěže zakoupí v provozovně EuroCycles spol. s r.o., na adrese Vítězov 91, 28002, nový skútr značek Vespa, Piaggio, nebo Rieju, anebo motocykl značek Zero a Rieju v minimální hodnotě 69990,-Kč, anebo čtyřkolku Journeyman Gladiator, TGB, Linhai, SMC, Arctic Cat a Access, v minimální hodnotě 109990,-Kč. Nákup musí proběhnout na splátky Essox s akontací nejvýše 10%, úvěr nesmí být vypovězen v zákonné lhůtě čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Účastník, který v zákonem stanovené lhůtě odstoupí od úvěrové smlouvy, anebo projeví zájem o odstoupení od uzavřené kupní smlouvy na zakoupení zboží, je ze soutěže vyřazen, jeho nárok na zařazení do soutěže zaniká. Podmínkou zařazení do soutěže je také udělení "To se mi líbí" Facebookové stránce EuroCycles a příspěvku, kterým se soutěž vyhlašuje.
 
5. Způsob zařazení se do soutěže a vyplnění soutěžních náležitostí:
Do soutěže je účastník zařazen na základě variabilního symbolu faktury vystavené na jeho jméno za zboží uvedené v bodu 4. K zařazení do soutěže a získání některé z cen, je účastník povinen dát "To se mi líbí" Facebookové stránce společnosti EuroCycles a příspěvku, kterým se soutěž vyhlašuje.
 
6. Výhry a vydání výher:
V rámci soutěže jsou pro 5 výherců připraveny následující ceny:
1. místo: 1x Elektrická koloběžka Inmotion v hodnotě 17990,- Kč
2. místo: 1x Hodinky Alpinestars v hodnotě 5190,- Kč
3. místo: 3x poukázka na benzín v 500,- Kč
 
7. Vyhlášení výsledků a předání výher
Provozovatel soutěž vyhodnotí a vyhlásí výsledky soutěže ve čtvrtek 30. 11. 2017, 16.00 hodin. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách a FB stránce provozovatele. Výhra bude výherci předána pouze osobně, v místě podnikání provozovatele soutěže, tedy na adrese Motocentrum EuroCycles, Vítězov 91, 28002. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat do 5.12.2017 12:00 hod., anebo se výherce nedostaví do tohoto data k předání výhry, nárok na výhru zaniká. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům provozovatele soutěže. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat, není sjednána odpovědnost za vady. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vyhodnocení a vyhlášení soutěže provádí provozovatel a to veřejně, na adrese místa podnikání provozovatele soutěže, dne 30.11.2017 v 16.00 hodin. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel v průběhu soutěže. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli soutěže.
 
8. Zpracování osobních údajů
Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti EuroCycles spol. s r.o., jakožto správce, (dále jen společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tedy zejména a mimo jiné, že poskytnutí údajů je dobrovolné. V případě pochybností o dodržování práv správcem, se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, jím pořízené fotografie ze zařazení účastníka do soutěže, vyhlášení výsledků a předání cen, jakož i uvedené jméno a příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele soutěže a to nejen v souvislosti s touto soutěží a u jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 
9. Všeobecná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele, všechny spolupracující osoby a osoby jim blízké, dle ustanovení §116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele či spolupracující osoba, anebo osoba jim blízká, výhra nebude předána a propadá provozovateli soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí, anebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher. Realizace spotřebitelské soutěže, podle výše uvedených podmínek, se bude uskutečňovat v souladu s interním předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a prohlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn poskytovat pouze provozovatel soutěže.
Tato pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské soutěže "Nový motocykl, čtyřkolka nebo skútr od EuroCycles, na splátky Essox s bonusem". Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat.
 
V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte společnost EuroCycles spol. s r.o., www.eurocycles.cz, +420777918666
 

 

Naše odkazy

eshop.eurocycles.cz, elektronický obchod Eurocycles www.newrock-boots.com výkup moto / ATV facebook eurocycles.cz
MOTO TIP

Zobrazit detail
BMW
K 1200 R

r.v. 2006
stk 2019
splátky/leasing
Cena: 119 000
PRACOVNÍ DOBA

Pracovní doba Moto/ATV centra, phone hours:
 
Obchod, prodej moto/ATV, servis:
Denně 8.30- 19.00
Každý den, včetně sobot, nedělí a svátků. Každoročně zavřeno pouze od 24. prosince do prvního pracovního dne nového roku.
------------------------
Servis:
Denně 8.30- 19.00
---------------------
Přeprava motocyklů:
Po telefonické dohodě
10,-Kč+ DPH/ km
 
 
 

Prodejce

yamaha
suzuki
honda
kawasaki
polaris
can-am